Kính gửi Thầy Cô và các bạn Sinh viên

Học trực tuyến - E-Learning đáp ứng được những tiêu chí giáo dục mới: học mọi nơi, học mọi lúc, học theo sở thích, và học suốt đời (lifelong learning). E-Learning tồn tại song song và bổ sung cho cách học tập truyền thống. Nhìn chung, hệ thống E-Learning bao gồm:

  • Hệ thống quản lý học tập (LMS - Learning Management System) giúp xây dựng các lớp học trực tuyến hiệu quả.
  • Hệ thống quản lí nội dung học tập (LCMS - Learning Content Management System) cho phép tạo và quản lý nội dung học tập.
  • Công cụ làm bài giảng (authoring tools) một cách sinh động, dễ dùng, và đầy đủ multimedia.
  • Điều quan trọng hơn là E-Learning đã được thế giới chuẩn hoá nên các bài giảng có thể trao đổi với nhau trên toàn thế giới cũng như giữa các trường học ở Việt Nam.

Nhận thức được tầm quan trọng của e-Learning, Phòng Quản trị Thông tin- Đại học HoaSen đã tìm hiểu, thử nghiệm và đánh giá nhiều hệ thống khác nhau, như BackBoard, WebCT, Docent…

Chúng tôi ý thức là các phần mềm khi thiết kế và phát triển phải hướng tới Sinh viên, Giảng viên đầu tiên, dựa trên tính sư phạm cao, không phải công nghệ là yếu tố quyết định tất cả. Trong số các phần mềm đó, lại phải chọn hệ thống nào cho phù hợp, có cơ hội phát triển tiếp theo và chúng tôi đã chọn LMS Moodle

Đầu năm 2007, Moodle đã đạt được nhiều giải thưởng quan trọng trong danh mục LMS của E-Learning Guild, một hiệp hội E-Learning có uy tín tại Mỹ.

Hệ thống E-Learning thành công do nội dung quyết định, do vậy chúng tôi rất mong được sự ủng hộ của các Khoa về nội dung bài giảng và những đóng góp để hệ thống ngày càng thân thiện, hữu ích.

Chúc thầy cô và các bạn khai thác hiệu quả E-Learning!

    Skip course categories